KUNSTUITLEEN TIBET EMMEN

Neemt u een abonnement dan:

* Kiest u uw favoriet uit

* Betaalt u 1 vast laag bedrag per maand 

* Kunt u elke zes maanden wisselen: kosteloos en super snel 

 

Wat het kost

Bij Kunstuitleen Tibet Emmen maken we het u zo makkelijk mogelijk. En om u een handje te helpen, hebben wij drie prijscategorieën. Zo vind u snel iets wat bij uw smaak, interieur én budget past. 

 €20 per maand voor werken tot €500

 €30 per maand voor werken van €500 tot €1.000 

 €50 per maand voor werken van €1.000 tot €2.000 

Voor werken van boven de €2.000 stellen we op aanvraag het maandbedrag vast.

Wisselen

Bij ons heeft u de mogelijkheid om elke zes maanden te wisselen. Zo is het  flexibel en heeft u altijd kunst naar uw smaak aan de muur. Onze collectie is altijd in beweging: we zijn continu op zoek naar nieuwe kunstenaars en kunstwerken. Dus u vindt altijd weer iets nieuws bij kunstuitleen Tibet Emmen. 

Kunst kopen

U mag een werk zo lang huren als u wilt, maar meteen kopen mag natuurlijk ook. Neemt u  eerst een abonnement en bedenkt u  later dat u het gehuurde kunstwerk toch wil kopen? Geen probleem. De eerste zes maanden huur trekken we gewoon af van het aankoopbedrag.

Iets voor u? Laat u inspireren!

Bekijk de collectie, binnenkort beschikbaar

 

 _____________________________________________________________________

 

Are you taking out a subscription then: 

* Choose your favorite

* Do you pay 1 fixed low amount per month

* You can change every six months: free of charge and super fast

 

 

What are the  costs

At Kunstuitleen Tibet Emmen we make it as easy as possible for you. And to give you a hand, we have three price categories. This way you will quickly find something that suits your taste, interior and budget.

 €20 per month for work up to €500

 €30 per month for works from €500 to €1,000

 €50 per month for works from €1,000 to €2,000

For works of more than €2,000, we determine the monthly amount on request.

Swap

With us you have the option to change every six months. This way it is flexible and you always have art to your taste on the wall. Our collection is always on the move: we are constantly looking for new artists and works of art. So you will always find something new at art lending Tibet Emmen.

Buy art

You can rent a work for as long as you want, but you can also buy it immediately. Do you first take out a subscription and later consider that you still want to buy the rented work of art? No problem. We simply deduct the first six months' rent from the purchase price. 

Something for you? Be inspired!

View the collection soon.